Warunki handlowe

Meble na wymiar

Ogólne warunki sprzedaży i współpracy handlowej obowiązujące w firmie W.G. PROJEKT.

Przedstawione poniżej warunki sprzedaży i współpracy handlowej stanowią wiążącą część każdej zawartej z nami  telefonicznie lub pisemnie umowy kupna -sprzedaży i przy odbieraniu towaru traktowane są jako znane, o ile pisemnie nie uzgodniono warunków specjalnych.

I. OFERTA CENOWA

Firma W.G. PROJEKT sprzedaje towar nabywcy po cenach wg aktualnego cennika. Ewentualne rabaty dotyczą akcji promocyjnych lub indywidualnych ustaleń z klientem. W.G. PROJEKT zastrzega sobie prawo do zmian cen. Ewentualne rabaty – ustalane w bezpośrednich negocjacjach.

II. ZAMÓWIENIA

Zamówienia powinny być złożone wyłącznie w formie pisemnej (fax, e-mail), oraz powinny zawierać: asortyment, ilość towaru, jednostkę miary, termin, miejsce i adres dostawy, dokładną nazwę, adres i telefon zamawiającego oraz osobę kontaktową, być opatrzone pieczątką firmową i czytelnym podpisem osób do tego upoważnionych.

Ponadto w zamówieniu powinna być określona forma dostawy (transportem własnym lub zleconym).

Koszty transportu ustalane są indywidualnie do każdego zamówienia.

W przypadku realizacji zamówień niestandardowych sprzedawca zastrzega sobie prawo do zadatku na poczet realizacji zamówienia.

III. WARUNKI DOSTAW, TRANSPORT

Dostawa towaru odbywa się na koszt odbiorcy.

Towar standardowo wysyłany jest za pobraniem (płatność następuje w momencie odbioru towaru).

Wysyłka towaru na terenie całego kraju odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD POLSKA z którą firma W.G. PROJEKT ma podpisaną umowę współpracy.

W przypadku posiadania przez zamawiającego umowy z inną firmą kurierską należy w zamówieniu podać jej nazwę oraz numer klienta (jeśli taki posiada).

IV. GWARANCJA/REKLAMACJA

 1. Gwarancja na zakupiony towar jest udzielana przez sprzedawcę na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży.
 2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn niezależnych od klienta.
 3. Nabywca bezwzględnie traci prawa do bezpłatnej naprawy gwarancyjnej w przypadku niewłaściwego użytkowania dostarczonego towaru.
 4. Reklamacja może być zgłoszona wyłącznie przez nabywcę.
 5. Zgłoszenie powinno obejmować: numer faktury sprzedaży, opis usterki lub zdjęcie.
 6. W przypadku uszkodzenia transportowego prosimy o zachowanie następującej procedury działania:
  • prosimy o dokładne sprawdzanie zawartości otrzymanych przesyłek w obecności kuriera (ma taki obowiązek),
  • jeśli nastąpiło uszkodzenie towaru należy sporządzić protokół potwierdzający szkodę,
 7. W przypadku wezwania reklamacyjnego, które okaże się nieuzasadnione wszystkie koszty z tym związane ponosi zgłaszający.
 8. Koszt wysyłki reklamowanego towaru do naprawy i po naprawie ponosi nabywca, chyba że reklamacja zostanie uwzględniona, wtedy koszty transportu ponosi sprzedawca.
 9. Roszczenia wynikające z tytułu reklamacji nie stanowią podstawy do wstrzymania płatności za dostarczony towar.

V. WARUNKI PŁATNOŚCI

Standardowo płatność za zamówiony towar odbywa się w momencie jego odbioru w siedzibie firmy W.G. PROJEKT lub w momencie odbioru paczki jeśli towar wysyłany jest firmą kurierską.

Przyznanie klientowi prawa do zakupów z wydłużonym terminem płatności jest możliwe pod warunkiem spełnienia wymagań określonych procedurami.

Informacji w tym zakresie udziela dział handlowy firmy W.G. PROJEKT.